Tạo khung hình đại diện Avata Tôi yêu Bắc Ninh cho Facebook, Zalo, Tiktok

Cảm hứng du lịch
Chung tay Quảng bá vẻ đẹp hình ảnh, con người Bắc Ninh thông qua khung hình Avata “Tôi yêu Bắc Ninh”
Các bước thực hiện như sau:
🔹 Bước 1. Truy cập đường link dưới đây để lựa chọn mẫu avatar frame yêu thích: https://khunghinh.net/p/a66da456676512e2
🔸 Bước 2. Sau khi lựa chọn được mẫu yêu thích, bấm “Chọn hình” ở phía dưới khung hình để tải ảnh lên.
🔹 Bước 3. Sau khi tải ảnh lên, kéo di chuyển trực tiếp ảnh vào trong khung hình hoặc sử dụng thanh công cụ bên dưới để kéo chỉnh hình ảnh sao cho vừa vặn hiển thị.
🔸 Bước 4. Sau khi đã căn chỉnh xong, chọn “Tiếp tục”, sau đó chọn “Tải hình”.
🔹 Bước 5. Thay ảnh đại diện trên Zalo, Facebook và các nền tảng mạng xã hội bằng hình ảnh vừa tải xuống.

bài viết liên quan