Bắc Ninh Thành lập thị xã Quế Võ, Thị xã Thuận Thành và 21 phường

Cảm hứng du lịch

Tại phiên họp chiều 13/2, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội các tờ trình của Chính phủ về việc thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thị xã Thuận Thành, Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Đồng ý thành lập thêm 1 thành phố, 3 thị xã, 11 thị trấn và 34 phường ảnh 1
Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà tại phiên họp.

Đối với tỉnh Bắc Ninh, thành lập thị xã Thuận Thành thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng 117,83 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 199.577 người của huyện Thuận Thành.

Trong đó, thành lập 10 phường (Hồ, An Bình, Song Hồ, Gia Đông, Thanh Khương, Hà Mãn, Trạm Lộ, Trí Quả, Xuân Lâm, Ninh Xá) trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Hồ và 9 xã kể trên.

Thành lập thị xã Quế Võ thuộc tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở nguyên trạng 155,11 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 219.929 người của huyện Quế Võ.

Trong đó, thành lập 11 phường trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của thị trấn Phố Mới và 10 xã của huyện Quế Võ hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, với việc điều chỉnh này, tỉnh Bắc Ninh không thay đổi về diện tích tự nhiên, dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trực thuộc nhưng có tăng 2 thị xã và 21 phường, giảm 2 huyện, 19 xã và 2 thị trấn.

bài viết liên quan